Företaget

Nedatus har funnits sedan 1990 och ägs och drivs av dess ägare Reijer Schoon, som själv varit aktiv som översättare i mer än 20 år. Företaget ligger i den vackra sydskånska staden Ystad, mitt i centrum och lätt att nå.

Med kunder i Sverige, England, Danmark och givetvis i Nederländerna håller företaget en stadig kundkrets.

Reijer Schoon är medlem i SFÖ - Sveriges Facköversättarförening. Klicka på länken för att läsa mer om SFÖ:s verksamhet och om möjligheterna att få en översättning av hög kvalitet.

Målsättning
Vi vill framförallt satsa på kvalitet. Vi ser helst att dina översättningar inte påverkas av pressade priser och snabba leveranstider, men givetvis går det att ordna snabba översättningar på direkten och vid större volymer kan även priset anpassas.
Vi föredrar att sätta kvalitet och noggrannhet främst genom ett nära samarbete med både beställare och/eller slutkund.

Vi arbetar med modern mjuk- och hårdvara och kan således utöver alla slags översättningsarbeten även stå till tjänst med layoutarbete, konverteringar, rådgivning, textgranskning m.m.
Dessutom används ett stort utbud av facklitteratur i form av lexikon i bok- och dataform, projektspecifika texter, Internetlexikon m.m.

I kvalitetshöjande syfte utförs översättningarna ofta i nära samarbete med en supportgrupp i Nederländerna. Denna grupp består av tekniker, ekonomiska och juridiska konsulter samt en copywriter.