Goda råd till köpare av översättningar

När du vänder dig till en översättare är det bra om du har vissa fakta klara.

Språk
Språk och språkriktning (brittisk eller amerikansk engelska, portugisiska för Portugal eller Brasilien, etc).

Vad texten skall användas till
Internt/externt bruk, säljbroschyr, avtal för kännedom etc?

Målgrupp
Tekniker, konsumenter, specialister...

Ämnesområde och textmängd
Information om ämnesområde och teknisk svårighetsgrad gör att översättaren kan bedöma om han/hon är rätt person för uppdraget. Skicka gärna några typiska sidor för bedömning.

Utformning
Ska översättningen levereras som ett rent textdokument eller omfattar uppdraget också layout och sättning? Ska texten monteras för senare tryckning?

Tydligt manus
Ge översättaren ett godkänt och tydligt manus, helst i elektronisk form (PDF) som kan läsas och skrivas ut från datorn.

Leverans
Hur lång tid får översättaren på sig? Vart och hur ska texten levereras och i vilket format? E-post eller vanlig post? Word-fil eller annat alternativ?

Ett översättningsuppdrag kan ge upphov till diskussion. Försök att bidra med så mycket information som möjligt.

Referensmaterial
Förse översättaren med så mycket referensmaterial som möjligt som kan underlätta översättningen, t ex beskrivningar av liknande produkter, interna ordlistor och allmän information om er själva (årsredovisning, broschyrer etc). Med bra referensmaterial är det lättare för översättaren att tillämpa den terminologi som ditt företag eller din bransch använder.

Kontaktperson
Översättaren kan ha stor nytta av en kontaktperson med specialistkunskaper inom det aktuella området.

Anpassning
Diskutera med översättaren om texten behöver anpassas till lokala förhållanden.

Gott om tid
Planera så att översättaren får gott om tid för uppdraget. Uttryck och formuleringar mår bra av att ”mogna”. Vid alltför snabb leverans finns risk för sämre kvalitet.

Granskning
Låt gärna ert kontor eller er representant på den lokala marknaden få yttra sig om de färdiga texterna. Gör alltid eventuella ändringar i samarbete med översättaren.

Det ligger mycket arbete och diskussioner bakom de texter ni lämnar för översättning. Översättaren har stått utanför den processen. Ge översättaren tid och möjlighet att lära känna dig och ditt företag.

Professionellt samarbete
Bygg upp en professionell relation med en eller flera översättare så lär de sig era önskemål, er stil och er terminologi. Det tjänar alla på.

Långsiktigt samarbete
Översättning är ett samarbete mellan översättare och beställare. Även om man är expert på ett visst språk och ett visst område kan man inte veta allt. Översättare har ofta vissa specialområden, men de kan inte alltid veta vilka uttryck och termer som ett enskilt företag föredrar att använda.
Därför kan översättaren och kunden behöva ”arbeta ihop sig”. Se gärna ett eller ett par inledande uppdrag som en investering för ett gott framtida samarbete.

Modersmål
Tänk på att få människor behärskar konsten att översätta till fler språk än sitt modersmål. Det gäller troligen också dig själv.

Användning
En översättning är oftast gjord för ett specifikt användningstillfälle. Kontakta
översättaren för eventuella justeringar om du vill använda den i andra sammanhang.

Vår värld blir mer och mer internationell.
Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation – men språket kan göra det.

Det böra vara lika självklart för ett företag eller en organisation att välja en person med specialistkunskaper när det gäller översättning som det är när det gäller andra typer av tjänster och befattningar. En medlem i SFÖ uppfyller vissa yrkeskrav. Det borgar för kvalitet.

Översättning är ett samarbete mellan översättare och beställare. Om du läser och tillämpar rekommendationerna i den här broschyren lägger du grunden för ett fungerande, professionellt samarbete.

Råden och rekommendationerna i denna broschyr har tillkommit för att underlätta samarbetet mellan översättaren och dig som beställare. Om du tillämpar dem skapas goda förutsättningar för att du ska bli nöjd.
Även om du är en rutinerad beställare kan det finnas något nyttigt här för dig.