Sveriges Facköversättarförening bildades 1990 och är idag Sveriges största översättarorganisation med över 500 översättare och omkring 20 av Sveriges ledande översättningsföretag som medlemmar.

SFÖ arbetar för god yrkessed och ökat erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan yrkesöversättare. Föreningen tillvaratar facköversättarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen samt informerar om och påverkar aktivt översättaryrkets och översättningsbranschens utveckling.

Genom att vara ett forum för översättare och deras kunder verkar SFÖ för att ytterligare höja anseendet för översättare och för översättandet som yrke och näringsverksamhet. SFÖ stärker dialogen mellan översättningsföretag och enskilda översättare och bidrar därigenom till ökad kunskap, ömsesidig förståelse och respekt inom branschen. SFÖ framhåller att översättning är en viktig del av samhällsekonomin, möjliggör utbyte av fackmässig information och är en förutsättning för handel, samverkan och förståelse över nationsgränserna.